4 rok Kungsgatan 20, Trollhättan

Adress/Fastighet:
Garvaregatan/Kungsgatan
Trollhättan
Lokaltyp:
Bostad
Tillträde fr.o.m:
2022-08-01
Yta:
Hyra:
Beskrivning:


Tillbaka


Bilder objekt:


Bilder fastighet:


Karta: